Onze werkwijze

De Vrouwe Jacoba uit 1881 met uitgesneden boeisel waar de zijschroef (lamme arm) was.

De Vrouwe Jacoba uit 1881 vertoont nog sporen van de zijschroefinstallatie (‘lamme arm’) zoals het uitgesneden boeisel.

Kleine schouw

Scheepseigenaren die dat wensen kunnen tegen een geringe vergoeding een kleine schouw aanvragen. Dit houdt een kort bezoek van een van de experts in, die in ongeveer een uur het schip bekijkt en de visuele sporen aan de eigenaar aanwijst. Verder krijgt de eigenaar een aantal tips hoe hij of zij de geschiedenis van het schip verder kan uitzoeken.
Van het bezoek wordt een kort verslag gemaakt eventueel met foto’s die tijdens het bezoek zijn genomen.
Met deze gegevens kan de eigenaar een eerste aanzet geven tot het vullen van het Nederlands Register Varend Erfgoed.
Deze kleine schouw kost € 250,- waarvan de helft door de aanvrager wordt betaald.

Grote schouw

Dit is een volledige beschrijving van alle scheepshistorische aspecten van het schip. Dat wil zeggen van het uiterlijk van het schip vergeleken met het oorspronkelijke uiterlijk van vergelijkbare schepen, een beschrijving van de modificaties die in het leven van het schip hebben plaats gevonden zoals verlenging van het schip, installatie zijschroefinstallatie, motorisering van zeilschepen, aanbrengen van Kalffdekken enz.
Verder krijgt de eigenaar uitleg over archiefonderzoek naar de geschiedenis van het schip en een eerste aanzet hiertoe.
Van deze grote schouw wordt een rapport opgesteld voor de eigenaar.
Met de zo verkregen gegevens kan het schip opgenomen worden in het Nederlands Register Varende Erfgoed (NRVE) worden opgenomen volgens het format van het Waardestellend Kader (WSK).
Deze grote schouw is op kosten van de scheepseigenaar met subsidie van de Stichting ScheepsHistorisch Onderzoek en is afhankelijk van de tijd die voor een dergelijk onderzoek nodig is. Vraag offerte aan via de mail.

Restauratie advies

Desgewenst kan ook een restauratie advies worden gegeven waarmee een restauratieplan kan worden opgesteld. Voor meer inlichtingen hierover mail ons.