Wie zijn wij

De Stichting Scheepshistorisch Onderzoek (S2HO) heeft tot doel het varend erfgoed van Nederland te beschrijven en te documenteren, zowel op generiek als specifiek niveau, deze gegevens beschikbaar te stellen aan het brede publiek, de overheid en andere geïnteresseerden en deze gegevens in te zetten in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Lourens Touwen, secretaris George Snijder en penningmeester Jos Settels.

Jan Sepp in verbonden aan S2HO o.a. als ICT expert.