Doelstelling

De Stichting Scheepshistorisch Onderzoek (S2HO) heeft tot doel het varend erfgoed van Nederland te beschrijven en te documenteren, zowel op specifiek als generiek niveau, deze gegevens beschikbaar te stellen aan het brede publiek, de overheid en andere geïnteresseerden en deze gegevens in te zetten in het kader van wetenschappelijk onderzoek.