Welkom bij S2HO

De website Schippers en ScheepsHistorisch Onderzoek (S2HO) heeft tot doel het beschrijven van het varend erfgoed van Nederland te faciliteren, zowel op generiek als specifiek niveau. De website ontsluit gegevens en informatie om die beschikbaar te stellen aan het brede publiek, de overheid en andere geïnteresseerden. De gegevens zijn ook in te zetten voor wetenschappelijk onderzoek. De website huisvest en ontsluit relevante databases zoals LSD, KID en BPS.

Mail voor vragen en informatie

Deze website is gesponserd door IT-Works