S2HO Nieuws

Handleiding voor het zoeken in LSD

LSD (Liggers ScheepsmetingsDienst) is een database met gegevens van scheepsmetingen van voornamelijk binnenvaartschepen. De metingen in de database zijn uitgevoerd tussen 1899 en 1989. Versie 19 is ook aangevuld met recentere metingen. Om het zoeken makkelijker te maken is een geïllustreerde handleiding gemaakt. Kijk voor meer informatie over scheepsmetingen hier.

Versie 19 van LSD on line

Rotterdams metingen gecorrigeerd en HN metingen toegevoegd

Op 5 mei 2020 is versie 19 van de database met scheepsmetingen LSD on line gekomen. Versie 18 corrigeerde veel fouten in verwijzingen tussen de metingen. De Rotterdamse scheepsmetingen waren toen nog niet gedaan. Dat is nu verholpen door meer dan 1700 verwijzingen tussen Rotterdamse scheepsmetingen te corrigeren. Daarnaast is een aantal recente HN metingen toegevoegd die ILenT (Inspectie Leefomgeving en Milieu) uit de database van de Scheepsmetingsdienst heeft gehaald. Dit is helaas nog niet compleet, maar daar wordt aan gewerkt

(mei 2020)

LSD volwassen

Een meetnummer komt tevoorschijn onder de verf vandaan.

Sinds 6 maart 2020 is LSD volwassen geworden. Versie 18 van de database met scheepsmetingen LSD in on line gezet.  Sinds versie 17 zijn er correcties doorgevoerd aangedragen door de gebruikers. De afgelopen maand zijn bovendien 2253 foute verwijzingen gecorrigeerd. Alle liggers, met uitzondering van de Rotterdamse, zijn nagelopen op fouten in de verwijzingen naar oude en naar nieuwe metingen. De correcties zijn handmatig doorgevoerd.

In de komende tijd zullen ook de Rotterdamse metingen worden gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.
(maart 2020)

Nieuw onderkomen database scheepsmetingen

Sinds eind 2019 is de database met scheepsmetingen ondergebracht bij S2HO en toegankelijk via deze website. De link is

https://s2ho.nl/LSD/top/common/ZoekInLiggers_01.php

Verder uitleg over de liggers en het gebruik ervan vindt u HIER.

 

 

Stichting ScheepsHistorisch Onderzoek opgericht

De Stichting ScheepsHistorisch Onderzoek (S2HO) is  op 8 mei 2015 opgericht.  S2HO zet zich in voor het behoud van het varend erfgoed van Nederland door beschrijving van objecten (historische binnenvaartschepen), gegevensverzameling, ontsluiting van data, het ter beschikking stellen van gegevens en het ondersteunen van scheepseigenaren bij het documenteren van hun schip.

De drie bestuursleden bij de notaris in Jorwert voor de ondertekening van de stichtingsakte.

De drie bestuursleden bij de notaris in Jorwert voor de ondertekening van de stichtingsakte.

Algemeen mailadres: info@s2ho.nl

Correspondentieadres: Emmakade 91, 8921 AH Leeuwarden

KvK 63276801

 

 

Deze website wordt gesponsored door IT-Works