S2HO Nieuws

S2HO opgeheven maar leeft voort

Op 20 mei 2021 heeft het bestuur van de Stichting ScheepsHistorisch Onderzoek (S2HO) besloten de stichting op te heffen. Reden is o.a. het ontbreken van interesse voor het (betaald) scheepshistorische onderzoek dat de stichting aanbiedt en de nieuwe wetgeving voor verenigingen en stichtingen.

De website blijft wel bestaan en zal interessante scheepshistorische informatie blijven verzamelen en tonen.

De website blijft ook bestaan omdat voorlopig de database Liggers ScheepsmetingsDienst (LSD) en Kadaster Informatie Database (KID) hier aan gekoppeld zijn.

Voor meer info en vragen: mail .

LSD versie 20 on line

Per 23 maart 2021 staat versie 20 van de database Liggers ScheepsmetingsDienst LSD on line.
In het afgelopen jaar zijn weer verbeteringen en aanvullingen verwerkt. Een aantal trouwe gebruikers heeft steeds kritisch naar de gegevens gekeken en correcties en aanvullingen doorgegeven. Daarnaast kwamen er ook wat onvolkomenheden aan het licht door de koppeling met de kadaster gegevens. Er staat een Handleiding LSD op deze website.

De kadastergegevens zijn trouwens ook separaat van de scheepsmetingen op te zoeken via KID, de Kadaster Informatie Database, zie hieronder.

KID: database met Kadastergegevens

Vanaf  januari 2021 is het mogelijk de gegevens van een brandmerk te bekijken via het zoekprogramma KID (Kadaster Informatie Database). Zie ook de Handleiding KID. Toch via LSD ? Er staat ook een Handleiding LSD op deze website.

Om de interpretatie van de Kadaster gegevens te ondersteunen staat bij Generieke gegevens/Documentatie een uitleg: Kadaster info verklaard

Also available an English version of the explanation or look for it at the DBA website (members only).

(januari 2021)

Brandmerk chronologie

Op basis van de scans is een overzicht samengesteld van de chronologie van de brandmerken in een Excel spreadsheet.

Vanaf 1927 moesten beroepsschepen, binnenvaartschepen, zeegaande vissersschepen en zeeschepen, ingeschreven worden bij het Kadaster. Het schip kreeg een volgnummer, een letter voor de rubriek waarin het schip valt (B, V of Z), een afkorting voor het Kadasterkantoor en het jaar van inschrijving. (Sommige kantoren zijn al in 1926 begonnen voor de wet van kracht werd die de inschrijving regelde.)
De scans van de kaarten waarop het Kadaster de mutaties bijhield én de getuigschriften van het aanbrengen van het brandmerk zijn ontsloten via LSD, de database met de gegevens van de scheepsmetingen. Begin 2021 zullen de scans ook onafhankelijk van de scheepsmetingen ontsloten worden via KID, de Kadaster Informatie Database. Houd deze website in de gaten!

Twee kolommen per kantoor: eerste brandmerk en laatste brandmerk uitgegeven in dat jaar. Bij kleinere kantoren is er soms maar één schip in een bepaald jaar ingeschreven (één brandmerk uitgegeven). In de loop der jaren zijn de V en Z brandmerken afgesplitst van de B brandmerken. Ook zijn de kantoren samengevoegd en uiteindelijk is alles geconcentreerd in Rotterdam. De recentere jaren zijn niet bekend omdat in de jaren negentig de registratie is geautomatiseerd. Klik HIER om het spreadsheet te downloaden (41 kB).
Verdere uitleg over brandmerken en het Kadaster in Uit de brand(merken) o.a. verkrijgbaar in de webshop van de LVBHB.

Kadastergegevens gekoppeld aan scheepsmetingen

Vanaf 6 november 2020 is het mogelijk de kadastergegevens van een schip te bekijken via de scheepsmetingen in de database LSD. Zie ook de handleiding voor LSD. (december 2020)

Kadastergegevens voor scheepshistorisch onderzoek

De kadastergegevens en de scheepsmetingen zijn onmisbare bronnen voor de zoektocht naar de geschiedenis van je eigen schip. Dit boek vertelt alles over de brandmerk gegevens. De scheepsmetingen werden eerder uitgelicht in het boek ‘De maat genomen’. Het boek ‘Droge kost voor natte geschiedenis’ geeft een overzicht van alle ter beschikking staande bronnen.
Het drieluik wordt gecompleteerd met dit boek ‘Uit de brand(merken)’, dat de geschiedenis van het Kadaster en zijn rol bij de scheepsregistratie beschrijft naast een overzicht van de wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in die registratie. In tegenstelling tot de scheepsmetingen gaat het hier ook over de registratie van zee- en vissersschepen.

OSN, ENI, de Maatregel Schepen en het brandmerk worden allemaal verklaard en toegelicht aan de hand van een groot aantal voorbeelden uit de praktijk, geïllustreerd met  relevante documenten en foto’s.

De scans van de kadaster gegevens zijn gekoppeld aan de scheepsmetingen in de database LSD. (december 2020)

Handleiding voor het zoeken in LSD

LSD (Liggers ScheepsmetingsDienst) is een database met gegevens van scheepsmetingen van voornamelijk binnenvaartschepen. De metingen in de database zijn uitgevoerd tussen 1898 en 1989. Versie 19 is ook aangevuld met recentere metingen. Bovendien is het sinds november 2020 mogelijk de kadastergegevens van het schip te bekijken. Om het zoeken makkelijker te maken is een geïllustreerde handleiding gemaakt. Kijk voor meer informatie over scheepsmetingen hier.

Versie 19 van LSD on line

Rotterdams metingen gecorrigeerd en HN metingen toegevoegd

Op 5 mei 2020 is versie 19 van de database met scheepsmetingen LSD on line gekomen. Versie 18 corrigeerde veel fouten in verwijzingen tussen de metingen. De Rotterdamse scheepsmetingen waren toen nog niet gedaan. Dat is nu verholpen door meer dan 1700 verwijzingen tussen Rotterdamse scheepsmetingen te corrigeren. Daarnaast is een aantal recente HN metingen toegevoegd die ILenT (Inspectie Leefomgeving en Milieu) uit de database van de Scheepsmetingsdienst heeft gehaald. Dit is helaas nog niet compleet, maar daar wordt aan gewerkt

(mei 2020)

LSD volwassen

Een meetnummer komt tevoorschijn onder de verf vandaan.

Sinds 6 maart 2020 is LSD volwassen geworden. Versie 18 van de database met scheepsmetingen LSD in on line gezet.  Sinds versie 17 zijn er correcties doorgevoerd aangedragen door de gebruikers. De afgelopen maand zijn bovendien 2253 foute verwijzingen gecorrigeerd. Alle liggers, met uitzondering van de Rotterdamse, zijn nagelopen op fouten in de verwijzingen naar oude en naar nieuwe metingen. De correcties zijn handmatig doorgevoerd.

In de komende tijd zullen ook de Rotterdamse metingen worden gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.
(maart 2020)

Nieuw onderkomen database scheepsmetingen

Sinds eind 2019 is de database met scheepsmetingen ondergebracht bij S2HO en toegankelijk via deze website. De link is

https://s2ho.nl/LSD/top/common/ZoekInLiggers_01.php

Verder uitleg over de liggers en het gebruik ervan vindt u HIER.

 

 

Stichting ScheepsHistorisch Onderzoek opgericht

De Stichting ScheepsHistorisch Onderzoek (S2HO) is  op 8 mei 2015 opgericht.  S2HO zet zich in voor het behoud van het varend erfgoed van Nederland door beschrijving van objecten (historische binnenvaartschepen), gegevensverzameling, ontsluiting van data, het ter beschikking stellen van gegevens en het ondersteunen van scheepseigenaren bij het documenteren van hun schip.

De drie bestuursleden bij de notaris in Jorwert voor de ondertekening van de stichtingsakte.

De drie bestuursleden bij de notaris in Jorwert voor de ondertekening van de stichtingsakte.

Algemeen mailadres: info@s2ho.nl

Correspondentieadres: Emmakade 91, 8921 AH Leeuwarden

KvK 63276801

 

 

Deze website wordt gesponsored door IT-Works