S2HO Nieuws

LSD volwassen

Een meetnummer komt tevoorschijn onder de verf vandaan.

Sinds 6 maart 2020 is LSD volwassen geworden. Versie 18 van de database met scheepsmetingen LSD in on line gezet.  Sinds versie 17 zijn er correcties doorgevoerd aangedragen door de gebruikers. De afgelopen maand zijn bovendien 2253 foute verwijzingen gecorrigeerd. Alle liggers, met uitzondering van de Rotterdamse, zijn nagelopen op fouten in de verwijzingen naar oude en naar nieuwe metingen. De correcties zijn handmatig doorgevoerd.

In de komende tijd zullen ook de Rotterdamse metingen worden gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.
 

Nieuw onderkomen database scheepsmetingen

Sinds eind 2019 is de database met scheepsmetingen ondergebracht bij S2HO en toegankelijk via deze website. De link is

https://s2ho.nl/LSD/top/common/ZoekInLiggers_01.php

Verder uitleg over de liggers en het gebruik ervan vindt u HIER.

 

 

Stichting ScheepsHistorisch Onderzoek opgericht

De Stichting ScheepsHistorisch Onderzoek (S2HO) is  op 8 mei 2015 opgericht.  S2HO zet zich in voor het behoud van het varend erfgoed van Nederland door beschrijving van objecten (historische binnenvaartschepen), gegevensverzameling, ontsluiting van data, het ter beschikking stellen van gegevens en het ondersteunen van scheepseigenaren bij het documenteren van hun schip.

De drie bestuursleden bij de notaris in Jorwert voor de ondertekening van de stichtingsakte.

De drie bestuursleden bij de notaris in Jorwert voor de ondertekening van de stichtingsakte.

Algemeen mailadres: info@s2ho.nl

Correspondentieadres: Emmakade 91, 8921 AH Leeuwarden

KvK 63276801

 

 

Deze website wordt gesponsored door IT-Works