BPS praktische handleiding

Wat staat er op de kaart?

Op de kaarten staan verschillende gegevens, afhankelijk uiteraard van welk soort kaart het is, maar het varieert ook in de tijd. Hieronder een voorbeeld van elke soort referentiekaart.

Een scan omvatten de voor- en achterkant van de kaart (bovenste helft resp. onderste helft).

Notatie

De brandmerken op de kaarten staan er in afgekorte vorm op. De overgrote meerderheid zijn de binnenvaartschepen, aangeduid met een ‘B’ in het brandmerk. Die ‘B’ wordt weggelaten op de kaart evenals het jaartal. Alleen bij zeeschepen (Z) en visserijvaartuigen (V) wordt de soortletter vermeld. Noteer het brandmerk en gebruik het (zonder jaartal) als zoekterm in LSD of in KID.

Bedrijfskaarten

Een van de drie kaarten van rederij Bergmann in Amsterdam geeft de naam van het bedrijf (een Naamloze Vennootschap) en de zetel van het bedrijf. Deze kaart is nummer 511 in de submap 1000 van map NV dus heeft de naam NV511. Bij ‘Nummer van het algemeen register’ staan de brandmerken van de schepen, die het bedrijf teboek heeft gesteld. Het begint met Amst 2302, 2303, 2304 enz. te vertalen in 2302 B Amst 19??, 2303 B Amst 19??, 2304 B Amst ?? enz.

Persoonskaarten

DeĀ  kaart van Albert Snijder is scan SN256 in submap 1000 van map SN. De onderste helft (de achterkant van de kaart) is leeg. Er is een knipje gegeven in de bovenrand van de kaart bij de S van Snijder voor sortering.

De kaart toont de scheepseigenaar Albert Snijder (1901-1958), inmiddels overleden, schipper uit Rotterdam, die 5 schepen op zijn naam geregistreerd heeft met brandmerken 4119 B Rott 19??, 1977 B Rott 19??, 24 B Leid 19??, 1489 B Dord 19?? en 1158 B Dord 19??. De jaartallen staan er niet bij, maar dat is niet relevant omdat de nummering gewoon doorloopt. Voer de brandmerken (zonder jaartal) in bij LSD en vind de metingsgeschiedenis, of bij KID en vind de kadasterkaarten direct.

Scheepskaarten

Het schip Dwaal ik wacht U heeft een interessante geschiedenis. Een deel van die geschiedenis is op deze kaart gekoppeld aan de naam. Het soort schip (‘st.ijz. aaksch werkschip m werkplaats slijperij’) staat beschreven inclusief de motor van de opduwer (een A Ford met motor no. A 607904 dat op de zijkant van de motor staat), het tonnage (12,106 ton) het brandmerk en de nieuwe naam. Het brandmerk is 601 B Winsch 19??. Ook hier een knipje in de kaart bij de eerste letter van de naam.
De opmerking ‘ook geel’ slaat op de verschillende kleuren kaarten die het Kadaster gebruikte, maar wat niet te zien is op de zwartwit scans uiteraard.