Bedrijven, Personen en Scheepsnamen

Naast de kaarten per brandmerk hield het Kadaster ook een aparte kaartregistratie bij op bedrijfsnaam (gesorteerd op soort bedrijf), achternaam van de scheepseigenaar en van de scheepsnamen zelf.

Hier vind je een praktische handleiding.

De scans van die drie soorten kaarten zijn te vinden onder:

Bedrijven: https://s2ho.nl/BPS/NB

Personen: https://s2ho.nl/BPS/NP

Scheepsnamen: https://s2ho.nl/BPS/NS

Bedrijven zijn gesorteerd op type bedrijf, de juridische status van het bedrijf of de organisatie. Dat vergt meestal wat zoeken omdat het soort bedrijf soms niet helder is.

BR buitenlands bedrijf
BV Besloten Vennootschap
CO Coöperatie
CV Commanditair Vennootschap
MS Maatschappij
NV Naamloze Vennootschap
OR Organisatie
PR Gemeente
RE Rederij
ST Stichting
VF Vennootschap onder Firma
VR Vereniging

De Personen en Scheepsnamen zijn eenvoudig gecategoriseerd. De scans zijn gesorteerd in mappen, die de eerste twee letters van de naam van de persoon of het schip als naam dragen. Binnen zo’n map zijn de kaarten in veelvouden van 1000 in submappen gezet (zie de voorbeelden hieronder). De naam van de scan bestaat uit de twee letters van de map en een volgnummer.

Voorbeelden

Het is lastig om de juiste groep bedrijven te selecteren. De juridische vorm wijzigt soms in de loop der tijd. Daarbij worden er keuzes gemaakt waar het bedrijf onder geschaard wordt. Zo staan de drie kaarten van Reederij Bergmann in de bak met N.V. kaarten: https://s2ho.nl/BPS/NB/NV/1000/NV511.png, https://s2ho.nl/BPS/NB/NV/1000/NV512.png en https://s2ho.nl/BPS/NB/NV/1000/NV513.png.

Personen (Scheepseigenaren) met bijvoorbeeld de naam Snijder zijn te vinden in de map SN bij de personen dus in https://s2ho.nl/BPS/NP/SN. Er zijn minder dan 1000 scans dus staan alle kaarten van scheepseigenaren met een achternaam beginnend met SN in de submap https://s2ho.nl/BPS/NP/SN/1000.

Hetzelfde geldt voor scheepsnamen. Schepen met bijvoorbeeld de naam Dwaal ik wacht u staan in de submap https://s2ho.nl/BPS/NS/DW/1000. In die submap staan 39 scans van schepen met een naam beginnend met DW waarvan 33 met de naam Dwaal ik wacht u.
Er zijn ook scheepsnamen beginnend met een enkele letter zoals elevatorbak A.2. Die zijn gegroepeerd in de submap met de naam A_: https://s2ho.nl/BPS/NS/A_/1000. In die map staan ook scheepsnamen zoals A B M 79 (ook wel geschreven als ABM 79 of A.B.M. 79) van de Amsterdamse Ballast Maatschappij.
De map van scheepsnamen beginnend met GE bevat meer dan 2000 scans die gegroepeerd zijn in 3 submappen: https://www.s2ho.nl/BPS/NS/GE/1000/ die loopt van het schip met de naam tot de sleephopperzuiger genaamd Geopotus 15
https://www.s2ho.nl/BPS/NS/GE/2000/ waarin scheepsnamen lopend van St. Georg tot Gezina Harmanna
https://www.s2ho.nl/BPS/NS/GE/3000/ waarin maar 3 schepen staan de Gezina Harmanna, de Gezine en de Gezusters

Momenteel is er geen applicatie beschikbaar om door de scans te bladeren dus moet elke scan apart geopend worden om te zien of het de juiste is. Klik op de naam van de scan (bijvoorbeeld SNGa met grote stappen door de map om in de buurt van de gezochte kaart te komen. De gevonden scan kan gedownload worden.

Let op: voor de ‘lange’ ij wordt de y-grecque gebruikt en die staat alfabetisch na de ‘x’ terwijl de ‘ij’ na de ‘h’ zou staan.

Hier vind je een praktische handleiding.