Bibliografie

De lijst met boeken gepubliceerd over de Nederlandse scheepsbouw is lang. Hier vindt u een bibliografie. De lijst bevat voornamelijk boeken die direct aan de scheepsbouw gerelateerd zijn zoals gedenkboeken en familiegeschiedenissen. Een deel van die boeken bevat een bouwlijst, die u weer terugvindt in het overzicht van de bouwlijsten.

De literatuurlijst is opgedeeld in een aantal categorieën te weten
basisboeken met algemene informatie over de binnenvaart, fotoboeken, met vaak oude foto’s met bijschriften, boeken uitgegeven ter gelegenheid van een jubileum, literatuur over de binnenvaart en het grootste deel over scheepswerven. Deze bibliografie is verre van compleet en voornamelijk opgesteld met het scheepshistorisch onderzoek in het achterhoofd.

Basis
Bijl, J.O. (1999) De sleepboten van vier Amsterdamse sleepdiensten, Stichting B.A.S.M.
Bos-Rops, Yvonne, Marijke Bruggeman, Eric Ketelaar (2005) Archiefwijzer,  Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland
Filarski, Ruud en Gijs Mom (2008) Van transport naar mobiliteit, de transportrevolutie (1800-1900)
Filarski, Ruud (2014) Tegen de stroom in, binnenvaart en vaarwegen vanaf 1800, Uitgeverij Matrijs, Utrecht
Heck, W. Van en A.M. van Zanten (jaarlijks) Binnenvaart 20XX, Uitgeverij De Alk, AlkmaarKluvers, C.J. (1930) Het kadaster, de hypothecaire boekhouding en het scheepsregister
Kuipers, Jelmer & Koos Rademakers (2008) Van Ambulant tot Zwaluw, de Friese ijzervloot geregistreerd, Penn Uitgeverij
Lentjes, Arie en Willem Keizer (2010) De ‘Kleine’ Franse Motoren van De Biesbosch in De Vereniging ‘De Binnenvaart’ 2010-I
Lodder, J.W. Index Schuttevaer 1896-1915
Loomeijer, Frits R. (1999) Met zeil en treil, de tjalk in binnen en buitenvaart, De Alk bv, Alkmaar
LVBHB werkgroep Tuigerij en Documentatie (1999) Schepen die blijven, type- en scheepsbeschrijvingen van Nederlandse historisch bedrijfsvaartuigen
Salverda, Johan (1986) Van turfvaart tot volksvermaak
Sanders, Ewoud (2011) Eerste Hulp Bij e-Onderzoek voor studenten in de geesteswetenschappen, Slimmer zoeken, slimmer documenteren, , early dutch books online, Amsterdam/DenHaag/Leiden
Snijder MBA, ir. G.L. (2013) De maat genomen Varend erfgoed in de liggers van de Scheepsmetingsdienst, Achtergrond van de scheepsmetingen en een praktische handleiding voor de meetgegevens, Uitgeverij Aeolus
Stichting MARitiem-HIStorische Databank, Rotterdam, www.marhisdata.nl

Fotoboeken
Hachmer, H.A. (2000) Veenkoloniale binnenvaart in beeld, Europese Bibliotheek, Zaltbommel
Martens, Rob en Lieuwe Westra (1988) Glorie van de oude binnenvaart,  … met de beste groeten van …, Uitgevers Mij. Born, Assen-Amsterdam
Martens, Rob en Lieuwe Westra (1995) Weerzien met de oude binnenvaart,  Kosmos, Amsterdam
Nieuwland, Cornelis (2014) Haven- en schepenfotografie Rotterdam 1905-1930, Uitgeverij Diafragma

Jubilea
Eerland-Adam, Netty (1998) Eerland Lekkerkerk, 100 jaar transport over water (1898-1998) Geschiedenis van een familiebedrijf, Lekstroom Transport B.V.
Loomeijer, F. (1980) Vijfenzeventig jaar Oranje, een der merkwaardigste Onderlinge Verzekeringen van Schepen, Jubileumuitgave van de Vereniging Oranje, Onderlinge Verzekering van Schepen u.a., 1905-1980
Muller, Frederik (2006) Schippers, Slepers, Reders, 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller, Uitgeverij Scheldt Information Service Terneuzen

Literatuur
Man, Herman de (1936) Scheepswerf De Kroonprinces, Uitgeverij Onze Tijd, Brussel
Rosenboom, Thomas (2003) De nieuwe man, Querido, ISBN 9789021476179
Teenstra, Anno (z.j.) Scheepswerf Wanders & Zoon, Zomer & Keunings, Wageningen
Wageningen, Gerda van (2012) Schippertrilogie: Goede vaart, Vertrouwde haven, Voorbij de horizon) Uitgeverij VCL

Werven
Aardweg, H.P. van den, J.H. Kernkamp, W.F. Koen, J.A. van Maanen, W.G.D. Murray & A.M. van der Plas (1952) Een halve eeuw “Droogdok” 1902-1952, Rotterdam
Aken, J. van, F. Gort & B. Kips, IHC Sliedrecht 1983-2008, van ons, voor ons, door ons (Sliedrecht, 2009)
Albeda van, S. (1999) De helling onder Heeg: het verhaal van de scheepsbouwers 1699 – 1999, Leeuwarden (beperkte bouwlijst)
Beek, J. van (1989) Boele Bolnes: Boele’s Scheepswerven en Machinefabriek BV, Bolnes-Holland, 1854-1987, Ridderkerk: Stichting Oud Ridderkerk
Belder, B. (2005) De ouwe werf, Van Cornelis Smit tot Cornelis Verolme, 1812-2005, Alblasserdam De Stroombaan
Beldt, G.J.W. van den, 75 jaar ‘op stapel’, De geschiedenis van een Nederlandse scheepswerf 1903-1978 (z.p. z.j.)
Bendeler, Esther, José Martin, Harm van der Veen (1985) Stadsplaats nummer 15, de geschiedenis van een Veenkoloniale werf, Museumreeks no. 5, Veenkoloniaal museum Veendam
Beukema, H. (2010) Koninklijke Niestern Sander, 110 jaar scheepsbouw aan Delf en Zijl, Alkmaar De Alk
Beukema, Hans (2001) Koninklijke Niestern Sander, 100 jaar scheepsbouw aan Delf en Zijl, Uitgeverij de Alk bv, Alkmaar
Bijlsma, G., T. Bijlsma & F. Eggen (1993) Van roeiboot tot coaster, Negentig jaar Bijlsma Wartema 1903-1993, Wartena
Blaak, Abram (1998) In het kielzog van de scheepsbouw, Boot- en sloepmakers van Hoogezand, Alvona Uitgeverij
Blijham, Ger en Wicher Kerkmeijer (1999) Nieuw van de bijl Driehonderd jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep, Stichting HS Maritiem Geschiedeniswinkel RUG
Bloemink, H. (1994) Ferus Smit:  een behouden vaart, Hoogezand
Bloemink, H. (1995) Woelige jaren in Kootstertille 1965-1999 (Kramer & Booy en Tille shipyards met bouwlijst)
Boer, E. de (2002) Scheepswerf Bocxe 175 jaar, Zes generaties scheepsbouwers op vier locaties in Spiegel der zeilvaart 26/3
Boes, A.J. (2004) Donder die kotter in de majem: de geschiedenis van scheepswerf Amels ( met bouwlijst van 1954-1981) Alkmaar: De Alk
Bonebakker, Jan Willem (1936) De scheepsbouwnijverheid in      Nederland, Bohn Haarlem
Bouman, Pieter Jan (1954) Gedenkboek Wilton Fijenoord 1823-1854-1929-1954, Dok- en Werfmaatschappij Wilton Fijenoord, Schiedam
Brandsma, B. (1998) Honderd jaar Brandsma Rohel, Een scheepsbouwersgeslacht vergroeid met hout (met bouwlijst 1961-1996) Haarlem: R. Brandsma
Brusse, W.J. (1929) Wilton 1854-1929 Vijfenzeventig jaar geschiedenis van Wilton’s Machinefabriek en Scheepswerf, Rotterdam
Claassens R. F. Eggen en A. van der Does (1996) Scheepswerf Bijlsm
Clausing, J. (1964) Conrad-Stork 1883-1958, De geschiedenis van een Haarlems bedrijf, Haarlem
Cruijningen, Piet van, Joke Korteweg en Marlies Hummelen (2011) Het kloppend hart, Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij 1889-1978, Uitgeverij Boekschap, Hoog-Keppel, ISBN 978-94-90357-03-0
Dekker, Ariëtte (2006) Cornelis Verolme, opkomst en ondergang van een scheepsbouwer, Ber Bakker, Amsterdam
Dijkstra, J. en K. Wolters (2003) Uit de geschiedenis van Smalle Ee De Wilgen Buitenstvallaat
Dirks, F. (2009) 60 jaar Oranjewerf, 60 jaar scheepsreparatie in Amsterdam-Noord, Amsterdam: Oranje scheepsreparatie
Dobbelsteen, R. van den (2005) Vermaarde scheepswerf Jongert begon in Opperdoes, West-Friesland oud en nieuw 72 (2005) 46-55.
Duurland, J. & H. Heerem (1995) IJzeren mannen en stalen schepen: 175 jaar opmerkelijke scheepsbouwers, Krimpen a/d IJssel, Van der Giessen-De Noord
Eerland-Adam, Netty (1998) Eerland Lekkerkerk, 100 jaar transport over water (1898-1998) Geschiedenis van een familiebedrijf, Lekstroom Transport B.V.
Emmery, Michiel (2013) Drie eeuwen T. van Duijvendijk’s Scheepswerf te Lekkerkerk in beeld, herinnering, feiten en cijfers, uitgave van de auteur, Son en Breugel
Engelse, L. den & F. Hoek (1997) Scheepswerf “Voorwaarts” 1921-1987, Een nieuwe cronyke 14 (1997) 21-53.
Franken, A.F. (1996) Scheepswerven in Zeeland, Een onderzoek naar de geschiedenis en relicten van Zeeuwse scheepswerven, Goes.
Goudappel, J.A. (1994) Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit Jr., Rotterdam
Greef, P. de, F. Post & J. Slagter (2003) Scheepswerf Apol, Van ‘pramenkoning’ tot coasterbouwer, Wirdum-Appingedam 1913-1973
Groen, J.A. (1977) Op de golven van een eeuw, 100 jaar ADM, 1877/1977, Amsterdam
Guijs. G. & D. Ladage (1989) Boele’s Scheepswerven, Rotterdam
Huizinga, D. (2008) Scheepsbouwwerf Volharding Stavoren 1918-200
Jager, G.W. de (1987) Beknopte geschiedenis met vlootlijst van de scheepswerf Boon, Molema en de Cock te Hoogezand in tijdschrift De Sleepboot, juni 1987
Jansen, F. en K. Jansma (2011) Troch de wyn 1866-1966
Janssen, G.B. (2000) Scheepsbouw op de grens 1889-2000, 111 jaar  scheepsbouw aan de Boven-Rijn te Lobith-Tolkamer, Aalten: Fagus
Jong, D. de (2002) Scheepswerf Damen 75 jaar, Gorinchem: Damen Shipyards
Jong, Dick de (2002) Scheepswerf De Merwede 1902-2002, B.V. Scheepswerf De Merwede, Hardinxveld-Giessendam
Jong, G. de (2002) N.V. Scheepsbouwwerf v/h De Groot & Van Vliet, Slikkerveer, Holland, Ridderkerk: Stichting Oud Ridderkerk
Kamminga, L. (1977) Aspecten van de geschiedenis van de Friese scheepsbouw en scheepvaart in jaarboek 1977 van het Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer
Kerkmeijer, W. (2000) Een welbeklante werf: scheepsbouw in Annerveenschekanaal in: Waardeel no.3 sept 2000
Kerkmeijer, W. (2009) Scheepsbouw aan het ‘daip’: werf J. Vos & Zoon te Groningen in: Scheepsbouw in perspectief: werven in Nederland 1870-2009
Kerkmeijer, Wicher en Paul Boord (2003) Kapiteins en hellingbazen in Ach lieve tijd: 400 jaar Veenkoloniën, uitgave Waanders Zwolle in samenwerking met de stichting 400 jaar Veenkoloniën
Kok, G.A. de (red.) (1975) De koninklijke weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975, Middelburg
Kooiman, Len en Bas Zijlmans (1998) Van Tak tot Nederlof, de geschiedenis van een Bergse scheepswerf in Dongebode 24e jaargang 3/4, september/december 1998 uitgave van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ ISSN 0167-9937
Koppejan, A.R. en D.L.A. Helmich (2011) Een veger wind, de geschiedenis van vier Zeeuwse klippers, eigen uitgave A.R. Koppejan, ISBN 978-90-817256-1-3
Kuiper, G. en G. Roos (2009) Wel en wee van Welgelegen, Harlingen
Kuipers, J. (2006) Scheepswerf T.A. van der Werff in Warga in: Spiegel der Zeilvaart 2006/6
Lans, N. (1996) 100 jaar Niehuis & Van den Berg, Het reilen en zeilen van een scheepsreparatiebedrijf
Leenheer, Jacqueline en C. Zevenbergen (2012) Bonn en Mees 125 Jaar 1888 – 2013, Van Scheepswerf tot Hijsspecialist, Coolegem Medi
Lemkes-van Wijk, Miny (2005) Schepenboek de Dageraad 1847-1981, Uitgeverij Bert Post, Noorden
Liedorp, Adri, Frederique Hiegentlicht en Paul van der Pennen (2013) Te water!, beelden uit de historie van de scheepsbouw in Krimpen aan  den IJssel, uitgave Historische Kring Krimpen aan den IJssel, AVW Vakpers B.V., Capelle aan den IJssel
Molenaar, E. (2003) Ta wolfeart woe it wetter us drage: van scheepsbouw in Drachten en welvaart in Smallingerland
Mulder, Ger en Paul Weijling (2005) Verdwenen scheepshellingen Ruim drie eeuwen scheepsbouw in Capelle aan den IJssel, Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
Mulder, Peter (2011) De Jong en Smit 1921-1975, Historie van IJsselmondse scheepswerf tot leven gebracht, eigen uitgave
Mulder, W. (2007) Honderd jaar schepen, schippers en scheepsbouwers in Stadskanaal: lief en leed in de Stadskanaalster scheepsbouwersfamilie Mulder in de jaren 1850 tot 1950, op hun werven en op enkele schepen, door hen van de hamer gebracht, eigen uitgave
Murray, W.G.D. (1949) Scheepsbouw in Stormpolder 1685-1893, Rotterdam
N.N. (1954) Werf De Noord 50 jaar, Alblasserdam: De Noord
N.N. (1991) Nanne Jans Mulder, scheepsbouwer te Oudeschans in: jaarverslag kapiteinshuisje 1991
N.N. (1998) Scheepswerf Peters
N.N. (2007) Van vader op zoon: scheepswerf Sissing te Winsum in: Winshem jrg 12 no.2 dec 2007
N.N. (ca. 1935) N.V. Scheepsbouwwerf & Machinefabriek De Klop, Sliedrecht (Holland)
Niemeijer, A.F.J. (1990) Van accijnsbrief tot Zuidam, Scheepsbouw in Haarlem van 1274 tot heden, Haarlem
Norel, K. (1951) Honderd jaar schepen en veertig jaar motoren, Alphen a/d Rijn: D. & Joh. Boot N.V.
Oelen, H. (1991) Het Scheepvaartcentrum Hoogeveen en zijn Scheeps(timmer)werven, Uitgave van de Historische Kring Hoogeveen
Ouwerkerk, K.H. (1967) Gouden Biesbosch, vijftig jarig bestaan van Scheepswerf en Machinefabriek “De Biesbosch-Dordrecht”
Post, drs. F. (1997) Groninger scheepvaart en scheepsbouw vanaf 1600, Profiel Uitgeverij, Dedum
Raamsdonk, Wouter van & Hans Wieringa (2010) Een ondernemende vrouw, Scheepsbouw wed. D. van Suijlekom Raamsdonksveer, Eon Pers, Amsterdam
Reinders Folmer-van Rooijen, C., Rijkswerf Willemsoord 1822-1982 (Leiderdorp: eigen uitgave, 1982
Rijke, A., 75 jaar B.V. Scheepswerf en Machinefabriek ‘De Biesbosch’, 1917-1992 (Dordrecht, 1992)
Romburgh, C.P.P. van, ‘Opkomst en ondergang van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (1894-1984): Een bedrijfsgeschiedenis in zwart/wit’, Tijdschrift voor zeegeschiedenis 14/2 (1995) 137-153.     Roos, F., Honderd jaar Niehuis & Van den Berg, Het reilen en zeilen van een scheepsreparatiebedrijf, 1890-1996, Rotterdam: Niehuis & Van den Berg, 1996
Ruijtenberg, A. (ongedateerd) Scheepswerven in het Voorbijgaan, Geschiedenis van de scheepsbouw in de Gemeenten Waspik en Raamsdonk en die van de aldaar gevestigde werven van de familie Ruijtenberg in ’t bijzonder (manuscript, niet uitgegeven, kopie in Maritiem Museum Rotterdam)
Schuit, K. van der, (2000) 150 jaar Barkmeijer, 1850-2000, Stroobos: Barkmeijer
Seffinga, S. (2009) Scheepswerf Draaisma te Franeker in: Scheepsbouw in perspectief: werven in Nederland 1870-2009
Slagter, Ruud en Freek Post (2010) De wurref van Veldhuis, Scheepsbouwwerf ‘t Huis de Merwede te Papendrecht 1913-1966, R. Slagter in samenwerking met Drukkerij Verloop
Snijder, George (2009) Schippers van een gedempte haven, Scheepvaart van ‘s Gravenmoer 1800-1950, Uitgeverij Aeolus
Snijder, George (2015) Knoalster scheepsbouw, De Scheepswerven van Stadskanaal en Musselkanaal, Uitgeverij Aeolus
Soppe, R. (2009) Scheepswerf De Vlijt Meppel
Speld, G., B. Kruidhof en drs. F. Post (1998) Dwars in het Winschoterdiep, Scheepswerf Pattje Waterhuizen 1778-1998
Spits, E. (2001) De kleine wereld, De wonderlijke geschiedenis van de Amsterdamse scheepswerf G. de Vries Lentsch en het kitsjacht Microcosmos, Zeemagazijn 27/3
Steenwijk, S.G. (1971) Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit jr. n.v. 1871-1971, Extra Contact, Rotterdam: P. Smit jr.
Straaten, J. van der en F. van Stratum (2006) Van Jonker en Stans tot Alblas 1901-1985, Hendrik-Ido-Ambacht: Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht
Struijs, M.A. (1997) Om een bevaren schip te maken: Geschiedenis van de Vlaardingse scheepswerven, Vlaardingen
Timmer, J. en B. Ritsema (2007) Ruurd en Wietse van der Werf, scheepsbouwers te Kloosterveen in: Asser Historisch tijdschrift 17e jaargang no. 3 sept 2007
Timmer, J.Th. (1989) Scheepswerf De Kaap, 50 jaar voortvarend, Meppel: Scheepswerf De Kaap
Vandersmissen, H. (1983) Eén gezicht naar de toekomst, IHC Sliedrecht
Velden, H. van der en T. Huizenga (1999) 90 jaar scheepsbouw in Heusden, Een eigenzinnige Brabantse nieuwbouwwerf aan de Maas met een merkwaardig instinct voor overleven, Zaltbommel
Veldman, H.O. (2009) Schuitmakers in Franeker: geschiedenis van de Franeker scheepswerven
Verhoog, J. en J. van der Hulst (2001) Luctor et emergo, 125 jaar Koninklijke Schelde, 1875-2000, Vlissingen/Noordwijk
Vermeulen, W. P. (1993) Scheepswerf C. Vermeulen in Krimpen aan den IJssel, 1854-1914, in Historische Encyclopedie Krimpenerwaard K.
18e jaargang 1993, nr. 3 (ook gepubliceerd op de website van Genealogie Familie van Roekel)
Vries, B. de, H. de Vries en H. de Vries, (2007) Koninklijke De Vries Scheepsbouw 100 jaar: 1906-2006, Aalsmeer, Koninklijke De Vries Scheepsbouw
Vroom, U.E.E. (1968) Vracht- en vissersschepen van Eeltjebaas en Aukebaas, Weesp
Werff, A. van der (2009) Werf(f)boek: twaalf generaties familie van der Werf-van der Werff 1685-2009
Westers, A. (1990) De scheepswerf van Vrij in Jaarverslag 1990 van Kapiteinshuis Pekela, Stichting Westers
Westra, L.  Familie Van der Werff: dynastie van Friese scheepsbouwers in Spiegel der Zeilvaart jrg 3, no. 2
Wijnsma, A.J. (1993) Van roeiboot tot coaster: 90 jaar Bijlsma Wartena 1903-1993
Wortelboer, J.P.A. (1976) Scheepsbouwers in de Groninger veenkoloniën, Genealogie Van der Werff, Gruoninga, Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde 21/3, 21/4, Groningen 73-77, 119-126