Generieke gegevens

Meetstaten van scheepsmetingen. Foto Jan Meppelink.

Meetstaten van scheepsmetingen. Foto Jan Meppelink.

Onder generieke gegevens verstaan we de algemene gegevensverzamelingen die te maken hebben met het varend erfgoed. Dit kunnen bijvoorbeeld bouwlijsten zijn, archiefstukken of scheepsmetingen. Daarnaast wordt hier aandacht geschonken aan het archiefonderzoek en de aggregatie van gegevens voor groepen schepen, dus niet voor individuele schepen.

De volgende keuzes:
Archiefonderzoek
Bibliografie
Bouwlijsten
Documentatie
Kadastergegevens
Scheepsmetingen
Scheepswerven

De gegevens staan ten dienste van het brede publiek, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek of voor de overheid.

Vragen of opmerkingen? Mail ons.