Generieke gegevens

Meetstaten van scheepsmetingen. Foto Jan Meppelink.

Meetstaten van scheepsmetingen. Foto Jan Meppelink.

Generieke gegevens zijn algemene gegevensverzamelingen die te maken hebben met het varend erfgoed. Dit kunnen bijvoorbeeld bouwlijsten zijn, archiefstukken of scheepsmetingen. Daarnaast wordt hier aandacht geschonken aan het archiefonderzoek en de aggregatie van gegevens voor groepen schepen, dus niet voor individuele schepen.

De volgende keuzes:
Archiefonderzoek
Bibliografie
Bouwlijsten
Documentatie
Kadastergegevens
Patentregisters (artikel in PDF 7Mb)
Scheepsmetingen
Scheepswerven
Sluisboeken Hezenbergerschutsluis Apeldoorns Kanaal
Sluisboeken Kanaal door Voorne

De gegevens staan ten dienste van het brede publiek, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek of voor de overheid. Degenen die zich moeite hebben getroost de gegevens digitaal te ontsluiten maken die belangeloos openbaar hiervoor.

Vragen of opmerkingen? Mail ons.