Archiefonderzoek

Wolwevershgaven in Dordrecht: een historische haven met een mooi ensemble van varend erfgoed, een oud schroevendok en mooi gerestaureerde pakhuizen, een populaire wandelroute voor touristen.
Wolwevershaven in Dordrecht: een historische haven met een mooi ensemble van varend erfgoed, een oud schroevendok en  gerestaureerde pakhuizen, een populaire wandelroute voor toeristen, zelfs in de winter.

De aandacht verschuift van object naar verhaal van het object en naar de beleving ervan. Dat vraagt een meer integrale vorm van waarderen.

Jos Bazelmans (hoofd van de sector Kennis van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bijzonder hoogleraar Monumentenzorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam)

Niet alleen het object zelf (het schip) vertelt een verhaal, ook archieven, ‘oral history’ en verschillende andere bronnen dragen bij aan de kennis over het varend erfgoed. Vooral voor de omgeving van het object en om die beleving te verwoorden zijn die andere bronnen nodig. Onder dit menu met Generieke gegevens worden algemene gegevens en bronnen gepresenteerd relevant voor scheepshistorisch onderzoek van het varend erfgoed.

Droge kost voorkant

Literatuur
George Snijder: De maat genomen, Varend erfgoed in de liggers van de Scheepsmetingsdienst; Achtergrond van de scheepsmetingen en een praktische handleiding voor de meetgegevens.
George Snijder: Droge kost voor natte geschiedenis; ABC voor scheepshistorisch onderzoek met uitgewerkte voorbeelden.
George Snijder: Uit de brand(merken) Kadastergegevens voor scheepshistorisch onderzoek.

Mail of kijk bij de uitgever.