Scheepswerven

Veenwoudsterwal: bouw houten praam (Fries Scheepvaart Museum Sneek)

De archieven van veel scheepswerven zijn vaak vernietigd of verloren gegaan. Vernietigd wanneer de werf gesloten werd en verloren gegaan bij brand of oorlogshandelingen.

Bij de verschillende maritieme musea zijn archieven ondergebracht. Zie de website Maritiem Digitaal.

Daarnaast zijn er verschillende publicaties verschenen over scheepswerven, die te vinden zijn in de literatuurlijst.

Voor diverse werven zijn bouwlijsten opgesteld van de schepen die gedurende het leven van de werf van stapel liepen. De nummering van de schepen is vaak niet altijd even betrouwbaar, maar geeft een indicatie van het aantal schepen en de volgorde van inschrijving van de opdracht of het bestek.

Een bijna complete lijst van scheepswerven is te vinden op de website van de Vereniging de Binnenvaart bij de Binnenvaarttaal, opgezet en onderhouden door Pieter Klein.

In 2020 zijn de resultaten van het onderzoek van de scheepswerven door Jan Sepp toegevoegd aan de scheepsmetingen. Wanneer een werfnaam is geregistreerd kan daarop worden geklikt en verschijnt de geschiedenis van de betreffende werf.

Zoals van onderstaande werf van Van Veldhuis in Papendrecht.

Werf van Veldhuis 1917