Stichting ScheepsHistorisch Onderzoek opgericht

De drie bestuursleden bij de notaris in Jorwert voor de ondertekening van de stichtingsakte.
De drie bestuursleden bij de notaris in Jorwert voor de ondertekening van de stichtingsakte.

De Stichting ScheepsHistorisch Onderzoek is opgericht op 8 mei 2015.   S2HO zet zich in voor het behoud van het varend erfgoed van Nederland door beschrijving van objecten (historische binnenvaartschepen), gegevensverzameling, ontsluiting van data, het ter beschikking stellen van gegevens en het ondersteunen van scheepseigenaren bij het documenteren van hun schip. De doelstellingen zijn kort maar krachtig.

De drie bestuursleden kwamen vrijdag 8 mei om 10 uur bij de notaris in Jorwert bij elkaar voor de ondertekening van de oprichtingsakte en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Na afloop hiervan hebben de drie bestuursleden verder gediscussieerd over de vervolgstappen. Samenwerking met de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig is essentieel. Echter de activiteiten die de stichting gaat ontplooien zullen zich concentreren op het beschrijven van het Nederlandse varende erfgoed zonder de schepen te waarderen of te classificeren dat wil zeggen de beschrijving zal waardenvrij zijn en zich vooral richten op de historische elementen van het schip, de sporen die het schip draagt van zijn verleden en de geschiedenis van het gebruik van het schip zoals dat uit de archieven is te halen.